Ευρωπαϊκά Προγράμματα στη Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία είναι σε ισχύ αλλά και σε αναμονή προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από τον εθνικούς αλλά και κοινοτικούς πόρους και που αφορούν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. είναι πολύ σημαντικές για την εξέλιξη και στήριξη καινοτόμων υπηρεσιών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τα οράματα τους.

εταιρεία στη Βουλγαρία, ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία

Εμείς, αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες ένταξης της εταιρείας σας σε κάποια από αυτά τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις, να ετοιμάσουμε τον φάκελο υποψηφιότητας και να παρακολουθήσουμε το έργο τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό του αντικείμενο. Να βρούμε τα κατάλληλα στελέχη και να κάνουμε τις απαραίτητες επαφές με φορείς και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε την μετάφραση όλων των απαραίτητων εγγράφων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αν επιθυμείτε να μάθετε όλες τις νέες επιδοτήσεις και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας νέας και καρποφόρας συνεργασίας.