Συχνές Ερωτήσεις

Πότε γίνονται οι εγγραφές στα πανεπιστήμια?
Οι εγγραφές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Βουλγαρίας ξεκινούν από τα μέσα Ιουλίου και ολοκληρώνονται στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Κάθε σχολή έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα, που διαμορφώνεται και με βάση τις ημερομηνίες που οι γραμματείες παραμένουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών
Τα πτυχία αναγνωρίζονται στην Ελλάδα?
Τα απονεμόμενα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Βουλγαρίας αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος. Στην ιστοσελίδα του αρμόδιου για την αναγνώριση τίτλου σπουδών από το εξωτερικό φορέα (ΔΟΑΤΑΠ) υπάρχει λίστα με τα τμήματα των σχολών που αναγνωρίζονται. Η απουσία ενός τμήματος από την λίστα αυτή δεν σημαίνει και μη αναγνώρισή του, όπως τονίζεται και από τον ίδιο τον φορέα. Αυτό που ισχύει γενικά είναι πως, εφόσον ένα τμήμα υπάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Βουλγαρίας και αναγνωρίζεται από το βουλγαρικό κράτος ως τέτοιο, αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα.
Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων σε κάθε σχολή?
Όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων που προέκυψαν αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εισαγωγής βούλγαρων φοιτητών. Στις σχολές που είναι δημοφιλείς στους έλληνες, όπως για παράδειγμα στις ιατρικές σχολές, επιδιώκεται να δημιουργούνται νέα τμήματα προκειμένου να απορροφήσουν όλους όσους επιθυμούν να φοιτήσουν και οι οποίοι φυσικά αποτελούν σημαντικότατο οικονομικό πόρο για το πανεπιστήμιο. Επειδή όμως τίποτα δεν είναι συγκεκριμένο ούτε δεδομένο, η καλύτερη εγγύηση είναι να κατατεθούν τα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό.
Πόσο είναι το κόστος διαβίωσης στη Βουλγαρία?
Η σημαντικότερη πάγια δαπάνη που είναι η στέγαση, ποικίλει ανάλογα την πόλη (σαφώς η Σόφια είναι ακριβότερη), από περιοχή σε περιοχή (σαφώς οι περιοχές που είναι κοντά στις σχολές είναι ακριβότερες) και από την παλαιότητα της οικοδομής. Σε γενικές γραμμές για την Σόφια κυμαίνεται από 200 έως 400 ευρώ (καινούργια οικοδομή, επιπλωμένο διαμέρισμα)
Τι βαθμό χρειάζεται να έχει στο απολυτήριό του ο υποψήφιος για να γίνει δεκτός στη σχολή της προτίμησής του?
Ο μέσος όρος του απολυτηρίου δεν παίζει ρόλο. Αυτό που πρέπει να έχει είναι σε συγκεκριμένα ανάλογα με την σχολή μαθήματα για παράδειγμα (χημεία- βιολογία για τις ιατρικές, μαθηματικά-φυσική για τις πολυτεχνικές) ένας βαθμός πάνω από 13.
Για να παρακολουθήσει κάποιος ένα πρόγραμμα σπουδών σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλικά) πρέπει να διαθέτει κάποιο ξενόγλωσσο πτυχίο?
Σε κάποιες σχολές αρκεί η κατοχή κάποιου τίτλου σπουδών (όχι συγκεκριμένου), σε άλλες συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, ενώ αλλού είναι υποχρεωτικό να περάσει από τεστ γλώσσας.
Τα δίδακτρα μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια των σπουδών?
Τα δίδακτρα κάθε χρόνο καθορίζονται από τα ακαδημαϊκά συμβούλια των πανεπιστημίων. Ακόμη όμως κι αν αλλάξουν, η αλλαγή ισχύει για τους νεοεισαχθέντες και φυσικά όχι γι αυτούς που ήδη φοιτούν.
Μπορώ να συστήσω μια εταιρεία, η οποία για κάποιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει αδρανής?
Ναι, η σύσταση μιας εταιρείας, δηλαδή η εγγραφή της στο Μητρώο εμπόρων είναι μια διαφορετική διαδικασία από την έναρξη της δραστηριότητας, δηλαδή την εγγραφή της στο μητρώο ΦΠΑ και η έναρξη τιμολόγησης των υπηρεσιών.
Είμαι υποχρεωμένος να ασφαλιστώ σε βουλγάρικο φορέα και από πότε?
Ναι, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του διαχειριστή μιας ΕΠΕ, αλλά από την ημερομηνία που η εταιρεία ξεκινά την δραστηριότητα κι όχι από την ημερομηνία σύστασής της.
Μπορώ να δηλώσω ως έδρα της εταιρείας, μια διεύθυνση τρίτου?
Ναι κατά την πρώτη φάση της σύστασης, όταν όμως θα γίνει η εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει συμβόλαιο μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου στο όνομα της εταιρείας.